آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

وند تصریفی و اشتقاقی

ضیافت الهی

فضیلت راستی

اعتراف یک معلّم در سی‌امین سال عشقِ معلّمی

طنز در آثار جاحظ (160- 255ق)


هراس از سرنوشت

ترسیده‌ای؟ / از که؟ /

مشکل باز نشدن فلش

غزل 130 از کلّیات سعدی

زندگی و روزگار حافظ

(دکتر سیّد صادق سجّادی)

کتمان عشق

عشق چیست؟

رباعی دم‌غنیمتی (1) از خیّام (440- 536 ق)

مجلس های پوشالی و مشروطه خواهی

نماد آهو در غزلیات مولوی

نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان
و تقریر ترجیح توکّل بر جهد و قلّت فایدۀ جهد*
حضور ارواح اولیا در مجالس یادبود ایشان

تمثیل سیب و کرم و درخت و باغبان

عمودی نوشتن در ورد 2007

سعدی (جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت)

سیمین بهبهانی (بوسه)