آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۴ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

وند تصریفی و اشتقاقی

ضیافت الهی

فضیلت راستی

اعتراف یک معلّم در سی‌امین سال عشقِ معلّمی