آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

چرا عصبانی هستیم؟

ما را چه به آزادی؟!

الحرّیّة

جان دیویی می‌گوید: