آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

غزل 130 از کلّیات سعدی

زندگی و روزگار حافظ

(دکتر سیّد صادق سجّادی)