آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انوری ابیوردی» ثبت شده است

قطعۀ تقاضایی

زندگی اوحدالدّین انوری ابیوردی

اوحدالدّین محمّدبن علی انوری ابیوردی (؟/ 585؟ ق)، از جمله شاعران ایرانی سدۀ ششم هجری قمری