آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

قرآن شناسی، ادبیّات فارسی و زبان شناسی

آهوی کوهی

«مرگ تمدّن‌ها زمانی فرامی‌رسد که بزرگان، به پرسش‌های تازۀ مردم، پاسخ‌های کهنه بدهند» (ویل دورانت).

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فاضل نظری» ثبت شده است

(بی وفای سنگدل)

(بیم فروریختن)

(به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد)